Manja slova Veća slova RSSDirekcija


Vijesti

24.04.2021.

Saopštenje

Obavještavamo javnost da je Jedinstveni informacioni sistem državnih organa u posljednje vrijeme česta meta hakerskih aktivnosti, koje su u posljednjem sajber incidentu usmjerene protiv sajta za online apliciranje za vizu Ministarstva vanjskih poslova.

09.02.2021.

Lozinke - Budi oprezan! Život nije bajka!

Lozinke - Budi oprezan! Život nije bajka!

Za bezbjednost naloga na društvenim mrežama, kao i drugim Internet servisima, najvažnije je...

09.02.2021.

Počinje kampanja „Podizanje svijesti o bezbjednom korišćenju interneta“

Počinje kampanja „Podizanje svijesti o bezbjednom korišćenju interneta“

CIRT.ME (tim za odgovor na računarsko bezbjednosne incidente u sajber prostoru Crne Gore, u nadležnosti Direkcije za zaštitu tajnih podataka), počinje kampanju „Podizanje svijesti o bezbjednom korišćenju interneta“ čiji je moto „Budi oprezan! Život nije bajka!“.

27.11.2020.

SEENSA konferencija, 27. novembar 2020. godine

27. novembra 2020. godine u on line formatu održana je i deseta SEENSA konferencija na nivou direktora nacionalnih bezbjednosnih organa, tokom koje je posebno naglašen značaj SEENSA formata koji se tokom godina pokazao kao vrlo koristan oblik za jačanje i unapređenje regionalne saradnje u oblasti zaštite tajnih podataka između nacionalnih bezbjednosnih organa zemalja jugoistočne Evrope.

14.10.2020.

Sastanak NATO bezbjednosnog komiteta

U okviru ispunjavanja redovnih obaveza Direkcije za zaštitu tajnih podataka koje proizilaze iz članstva Crne Gore u NATO-u, direktor Direkcije je učestvovao na sastanku NATO bezbjednosnog komiteta na nivou NSA direktora, koji je održan u formatu video konferencije, 14. oktobra 2020. godine.

24.09.2020.

Potpisivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Letonije o zaštiti tajnih podataka

Nakon okončanih pregovora, 24. septembra 2020. godine potpisan je Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Letonije o zaštiti tajnih podataka

02.07.2020.

SEENSA konferencija, 02. jul 2020.

U skladu sa postignutim dogovorom tokom konferencije održane u aprilu, 02. jula 2020. godine održana je još jedna SEENSA konferencija u video formatu koja je bila posvećena realizaciji ideje o postizanju regionalnog sporazuma u oblasti razmjene i zaštitite tajnih podataka između zemalja učesnica SEENSA formata.

06.04.2020.

SEENSA konferencija, 06. april 2020.

Direktor i predstavnici Direkcije za zaštitu tajnih podataka učestvovali su na regionalnoj SEENSA konferenciji (Konferencija Nacionalnih bezbjednosnih organa zemalja jugoistočne Evrope)...

25.01.2019.

Pregovori o Sporazumu između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Letonije o zaštiti tajnih podataka

U periodu od 21. do 24. januara 2019. godine u posjeti Direkciji za zaštitu tajnih podataka su bili predstavnici Nacionalnog bezbjednosnog organa Republike Letonije. Posjeta je realizovana u cilju upoznavanja sistema zaštite i razmjene tajnih podataka u Crnoj Gori i u Republici Letoniji kao i otpočinjanja pregovora oko Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Letonije o zaštiti tajnih podataka.

26.12.2018.

Pregovori o Sporazumu između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

Direkcija za zaštitu tajnih podataka bila je domaćin inerresornoj delegaciji Republike Makedonije, na čelu sa direktorom Direkcije za bezbjednost tajnih podataka, u periodu od 23. do 25. decembra 2018.