Manja slova Veća slova RSSDirekcija


Vijesti

09.02.2021.

Lozinke - Budi oprezan! Život nije bajka!

Lozinke - Budi oprezan! Život nije bajka! Za bezbjednost naloga na društvenim mrežama, kao i drugim Internet servisima, najvažnije je...

09.02.2021.

Počinje kampanja „Podizanje svijesti o bezbjednom korišćenju interneta“

Počinje kampanja „Podizanje svijesti o bezbjednom korišćenju interneta“

CIRT.ME (tim za odgovor na računarsko bezbjednosne incidente u sajber prostoru Crne Gore, u nadležnosti Direkcije za zaštitu tajnih podataka), počinje kampanju „Podizanje svijesti o bezbjednom korišćenju interneta“ čiji je moto „Budi oprezan! Život nije bajka!“.

27.11.2020.

SEENSA konferencija, 27. novembar 2020. godine

27. novembra 2020. godine u on line formatu održana je i deseta SEENSA konferencija na nivou direktora nacionalnih bezbjednosnih organa, tokom koje je posebno naglašen značaj SEENSA formata koji se tokom godina pokazao kao vrlo koristan oblik za jačanje i unapređenje regionalne saradnje u oblasti zaštite tajnih podataka između nacionalnih bezbjednosnih organa zemalja jugoistočne Evrope.

14.10.2020.

Sastanak NATO bezbjednosnog komiteta

U okviru ispunjavanja redovnih obaveza Direkcije za zaštitu tajnih podataka koje proizilaze iz članstva Crne Gore u NATO-u, direktor Direkcije je učestvovao na sastanku NATO bezbjednosnog komiteta na nivou NSA direktora, koji je održan u formatu video konferencije, 14. oktobra 2020. godine.

24.09.2020.

Potpisivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Letonije o zaštiti tajnih podataka

Nakon okončanih pregovora, 24. septembra 2020. godine potpisan je Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Letonije o zaštiti tajnih podataka

02.07.2020.

SEENSA konferencija, 02. jul 2020.

U skladu sa postignutim dogovorom tokom konferencije održane u aprilu, 02. jula 2020. godine održana je još jedna SEENSA konferencija u video formatu koja je bila posvećena realizaciji ideje o postizanju regionalnog sporazuma u oblasti razmjene i zaštitite tajnih podataka između zemalja učesnica SEENSA formata.

06.04.2020.

SEENSA konferencija, 06. april 2020.

Direktor i predstavnici Direkcije za zaštitu tajnih podataka učestvovali su na regionalnoj SEENSA konferenciji (Konferencija Nacionalnih bezbjednosnih organa zemalja jugoistočne Evrope)...

25.01.2019.

Pregovori o Sporazumu između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Letonije o zaštiti tajnih podataka

U periodu od 21. do 24. januara 2019. godine u posjeti Direkciji za zaštitu tajnih podataka su bili predstavnici Nacionalnog bezbjednosnog organa Republike Letonije. Posjeta je realizovana u cilju upoznavanja sistema zaštite i razmjene tajnih podataka u Crnoj Gori i u Republici Letoniji kao i otpočinjanja pregovora oko Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Letonije o zaštiti tajnih podataka.

26.12.2018.

Pregovori o Sporazumu između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

Direkcija za zaštitu tajnih podataka bila je domaćin inerresornoj delegaciji Republike Makedonije, na čelu sa direktorom Direkcije za bezbjednost tajnih podataka, u periodu od 23. do 25. decembra 2018.

12.10.2018.

V.D. Direktor Direkcije na sastanku NATO bezbjednosnog komiteta

V.D. Direktor Direkcije za zaštitu tajnih podataka Crne Gore, Savo Vučinić, učestvovao je 10. oktobra 2018. godine na redovnom sastanku NATO bezbjednosnog komiteta na nivou direktora NSA-ova.