узк ДирекцијаОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ТАЈНИХ ПОДАТАКА


Дирекција за заштиту тајних података, у сарадњи са Управом за кадрове, врши континуирану обуку државних службеника и намјештеника из области тајних података. Ова обука заступљена је у Програму стручног оспособљавања и усавршавања државних службеника и намјештеника.


Уколико сте заинтересовани за наведену обуку, о терминима се можете информисати кроз Календар обука или преко Управе за кадрове.


Уколико у органу постоји потреба за обуком већег броја службеника и намјештеника који раде са тајним подацима може се покренути иницијатива за одржавање обуке, преко Управе за кадрове.


Дирекција ће имати разумијевања и пружити пуну подршку у реализацији обука.