Manja slova Veća slova RSS
uzk DirekcijaOBUKE IZ OBLASTI TAJNIH PODATAKA


Direkcija za zaštitu tajnih podataka, u saradnji sa Upravom za kadrove, vrši kontinuiranu obuku državnih službenika i namještenika iz oblasti tajnih podataka. Ova obuka zastupljena je u Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika.


Ukoliko ste zainteresovani za navedenu obuku, o terminima se možete informisati kroz Kalendar obuka ili preko Uprave za kadrove.


Ukoliko u organu postoji potreba za obukom većeg broja službenika i namještenika koji rade sa tajnim podacima može se pokrenuti inicijativa za održavanje obuke, preko Uprave za kadrove.


Direkcija će imati razumijevanja i pružiti punu podršku u realizaciji obuka.