Мања слова Већа слова РССДирекција


Члан 74

   Дирекција обавља сљедеће послове:

1) обезбјеђује примјену стандарда и прописа из области заштите тајних података;

2) усваја план заштите тајних података за ванредне и хитне случајеве;

3) координира активности које обезбјеђују заштиту тајних података који су повјерени Црној Гори од стране других држава и међународних организација;

3а) обезбјеђује да су криптографски системи, производи и механизми за заштиту тајних података адекватно и ефикасно одабрани, инсталирани и одржавани;

3б) рукује НАТО и ЕУ криптоматеријалима;

3ц) цертификује комуникационо-информационе системе и процесе у којима се обрађују, преносе и чувају тајни подаци;

3д) заштите просторија и опреме од ризика електромагнетног зрачења;

4) поступа по захтјевима за издавање дозвола за приступ тајним подацима;

5) води евиденције о издатим дозволама за приступ тајним подацима;

6) израђује и води Централни регистар тајних података стране државе или међународне организације;

7) предузима мјере ради обуке корисника тајних података и органа за поступање са тајним подацима у складу са стандардима и прописима;

7а) припремања инструкција за руковање тајним подацима стране државе или међународне организације;

8) обавља друге послове утврђене овим законом.

 

Члан 76

   Размјена тајних података са страним државама и међународним организацијама врши се преко Дирекције, осим ако је посебним законом или међународним уговором друкчије одређено.

   Органи могу у оквиру међународне сарадње непосредно вршити размјену тајних података са органима страних држава и међународним организацијама у складу са посебним законом или међународним уговором, уз претходно прибављену сагласност Дирекције.

   Са тајним подацима уступљеним од стране државе или међународне организације поступа се на начин предвиђен међународним уговором.

   Ако међународни уговор из става 2 овог члана не садржи одредбе о начину поступања са тајним подацима, поступа се у складу са одредбама овог закона.

 

Члан 76а

   У међународној размјени и заштити тајних података Дирекција врши послове:

1) безбједносног органа за координацију и спровођење НАТО и ЕУ безбједносне политике у Црној Гори, у циљу обезбјеђивања адекватног нивоа заштите тајних података у складу са међудржавним споразумима (НСА - Натионал Сецуритy Аутхоритy);

2) безбједности комуникација за избор, управљање и одржавање криптографске опреме за пренос, обраду и чување тајних података (НЦСА - Натионал Цоммуницатион Сецуритy Аутхоритy);

3) спровођења безбједносне акредитације комуникационо-информационих система и процеса у којима се користе тајни подаци (САА - Сецуритy Аццредитатион Аутхоритy);

4) управљања материјалима за криптографску заштиту тајних података и безбједно руковање, чување, дистрибуцију и евиденцију криптоматеријала (НДА - Натионал Дистрибутион Аутхоритy).

   Орган државне управе надлежан за информационо друштво, Министарство и Агенција дужни су да ради реализације послова из става 1 тач. 2 и 3 овог члана, на захтјев Дирекције, пруже неопходну стручну и техничку помоћ.