Мања слова Већа слова РССДирекција


ПРОАКТИВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА

(чл.12 Закона о слободном приступу информацијама)2020


Програм рада 2020.пдф

Извјестај о раду за 2019.пдф

Јавни регистри и јавне_евиденције

Зарада јавних функционера 2020.доц

Закон о измјенама и допунама Закона о тајности података.пдф

________________________________________________________________

2019

Програм рада 2019.пдф

Извјестај о раду за 2018.пдф

Правилник о унутрасњој организацији и систематизацији дирекције 2019.пдф

Извјестај о јавним набавкама 2018.ПДФ

Правилник о поступку набавке мале вриједности.ПДФ

Зарада јавних функционера 2019 .доц

РЈЕШЕЊА И ДРУГИ АКТИ


Рјесење 01-130/19-2.ПДФ

Рјесење 01-131/19-2.ПДФ

Рјесење 01-132/19-2.ПДФ

Рјесење 01-133/19-2.ПДФ

Рјесење 01-303/19-2.ПДФ
______________________________________________________________

2018

Водиц за приступ информацијама у посједу Дирекције за заститу тајних података 2018

Јавни регистри и јавне_евиденције

Програм рада 2018.пдф

Извјестај о раду за 2017.пдф

Прописи из области тајних података

План набавки 2018.пдф

Извјестаји о јавним набавкама 2017.пдф

Тендерска документација и уговори о јавним набавкама

Списак државних службеника.пдф

Списак јавних функционера и листе обрачуна њихових зарада 2018

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Дирекције (пречишћени текст).пдф

Рјешење о одређивању вд директора.пдф

Правилник о поступку набавке мале вриједности.ПДФРЈЕШЕЊА И ДРУГИ АКТИ

Рјесење 01-569 / 18-2 24.07.2018

Обавјестење 01-239 / 18-2 12.03.2018ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈИМА ЈЕ ПО ЗАХТЈЕВУ ПРИСТУП ОДОБРЕНУГОВОРИ О МАЛИМ НАБАВКАМА

__________________________________________________________

2017

Програм_рада Дирекције за заститу тајних података 2017

Зарада јавних функционера 2017 .доц

План јавних набавки 2017

Извјестај о спроведеним и уговореним набавкама 2016

Тендерска документација и уговори о јавним набавкама

Извјестај о раду за 2016

Правилник о поступку набавке мале вриједностиРЈЕШЕЊА И ДРУГИ АКТИ
УГОВОРИ О МАЛИМ НАБАВКАМА


___________________________________________________________

2016

Програм рада Дирекције за заститу тајних података 2016 године

План јавних набавки 2016 године

Зарада јавних фумкционера 2016 

Извјестај јавне набавке 2015.године

Извјестај о раду за 2015. годину

Тендерска документација и уговори о јавним набавкама


РЈЕШЕЊА И ДРУГИ АКТИ


Обавјестење 02-676 / 16-2 04.08.2016

Обавјестење 01-510 / 16-2 27.05.2016

Рјесење 01-147 / 16-2 07.03.2016

Обавјестење 01-122 /16-2 22.02.2016

ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈИМА ЈЕ ПО ЗАХТЈЕВУ ПРИСТУП ОДОБРЕН

Информација по Рјешењу 01-147/16-2

____________________________________________________________


2015

Програм рада за 2015 годину

Зарада јавних фумкционера 2015.доцРЈЕШЕЊА И ДРУГИ АКТИ

Обавјестење 01-1087 /15-2 02.11.2015

Обавјестење 01-551 /15-2 19.06.2015

Обавјестење 01-463 / 15-2 15.03.2015

Рјесење 01-340 / 15-2 24.03.2015

Рјесење 01-302 / 15-2 03.03.2015

Обавјестење 01-260 / 15-2 18.02.2015

Обавјестење 01-260 / 15-2 18.02.2015

Обавјестење 01-261 / 15-2 18.02.2015

Обавјестење 01-262 / 15-2 18.02.2015

Обавјестење 01-263 / 15-2 18.02.2015

Обавјестење 01-263 / 15-2 18.02.2015

Рјесење 02-224 / 15-2 09.02.2015

Обавјестење 01-206 /15-2 04.02.2015

Рјесење 01-26 / 15-2 21.01.2015.

ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈИМА ЈЕ ПО ЗАХТЈЕВУ ПРИСТУП ОДОБРЕН

_____________________________________________________________


2014

Програм рада Дирекције за заштиту тајних података за 2014

План јавних набавки 2014

Зарада јавних фумкционера 2014. година


РЈЕШЕЊА И ДРУГИ АКТИРјешење 01-307 14-2  22.04.2014.

Рјешење 01-303 14-2  22.04.2014.

Рјешење 01-302 14-2     22.04.2014.

Рјешење 01-300 14-2     22.04.2014.

Рјешење 01-298 14-2     22.04.2014.

Рјешење 01-211 14-2     21.03.2014.

Рјешење 01-209 14-2     21.03.2014.

Рјешење 01-208 14-2     21.03.2014.

Рјешење 01-206 14-2     21.03.2014.

Рјешење 01-202 14-2     21.03.2014.

Рјешење 01-90 14-2  11.02.2014.

Рјешење 01-23 14-2  02.12.2014.

Рјешење 01-09 14-2  13.01.2014.

Обавјештење 01-360 14-2     22.04.2014.

Обавјештење 01-307 14-2     21.03.2014.

Обавјештење 01-306 14-2     22.04.2014.

Обавјештење 01-305 14-2     22.04.2014.

Обавјештење 01-304 14-2     22.04.2014.

Обавјештење 01-301 14-2     22.04.2014.

Обавјештење 01-299 14-2     22.04.2014.

Обавјештење 01-290 14-2     03.04.2014.

Обавјештење 01-285 14-2     01.04.2014.

Обавјештење 01-217 14-2     12.03.2014.

Обавјештење 01-214 14-2     10.03.2014.

Обавјештење 01-210 14-2     21.03.2014.

Обавјештење 01-203 14-2  21.03.2014.

Обавјештење 01-138 14-2  25.02.2014.

Обавјештење 01-94 14-2  06.02.2014.

Обавјештење 01-87 14-2     05.02.2014.

Обавјештење 01-24 14-2  17.01.2014.

ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈИМА ЈЕ ПО ЗАХТЈЕВУ ПРИСТУП ОДОБРЕН


_____________________________________________________________

2013

Извјештај о раду за 2013

Извјештај о јавним набавкама 2013

План јавних набавки 2013

_____________________________________________________________

2012

Извјештај о јавним набавкама 2012

Извјештај о раду за 2012