Мања слова Већа слова РСС

НАПОМЕНА

Обавјештавамо подносиоце захтјева за издавање дозволе, да уколико им је за запосленог потребан НАТО сертификат (ПСЦЦ), ту чињеницу наведу у захтјеву.
Дирекција1. Издавање и продужење важења дозволе - лица на струч. оспособ., волонтере, кадете и уговорце

1 - Описни дио услуге - издавање дозволе- волонтери, кадети и др...доцx

1.1. - Описни дио услуге - продужење - волонтери, кадети и др...доцx

2. Издавање и продужење важења дозволе - руковалац и другог запосленог у органу

2 - Описни дио услуге - издавање дозволе - руковалац и др. запослени.доцx

2.1. - Описни дио услуге - продужење дозволе руковалац и др. запослени.доцx

3. Издавање и продужење важења дозволе за чланове радних тијела која образује старјешина органа

3 - Описни дио услуге - издавање дозволе -чланови радних тијела која образ. старјешина.доцx

3.1. - Описни дио услуге -продужење -чланови радних тијела која образ. старјешина.доцx

4. Издавање и продужење важења дозволе за чланове радних тијела која образује Скупштина ЦГ

4. - Описни дио услуге -издавање дозволе -чланови радних тијела која образ.Скупштина.доцx

4.1. - Описни дио услуге -продужење -чланови радних тијела које образ. Скупштина.доцx

5. Издавање и продужење важења дозволе за чланове радних тијела која образује Влада ЦГ

5. - Описни дио услуге - издавање дозволе -чланови радних тијела која образ. Влада.доцx

5.1. - Описни дио услуге - продужење-чланови радних тијела која образ. Влада.доцx

6. Издавање и продужење важења дозволе за законског заступника и запослене у правном лицу

6. - Описни дио услуге - издавање дозволе - законском заступнику и запосленом у правном лицу.доцx

6.1. - Описни дио услуге -продужење - законском заступнику и запослени у правном лицу.доцx

7. Издавање и продужење важења дозволе за правно лице

7 - Описни дио услуге - издавање дозволе за правно лице.доцx

7.1. - Описни дио услуге - продужење дозволе за правно лице.доцx

8. Изјава за лица из члана 26 Закона о тајности података која имају приступ без дозволе

8. - Изјава за лица која имају приступ без дозволе - члан 26 Закона.доц

9. Изјава за приступ тајним подацима ИНТЕРНО

9. - Изјава за приступ тајним подацима степена тајности ИНТЕРНО.доц

10. Остале форме рјешења за имплементацију Закона о тајности података

10. - РЈЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗОНЕ.доц

11. - РЈЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БЕЗБЈЕДНОСНЕ ЗОНЕ.доц

12. - РЈЕШЕЊЕ - ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ.доц

13. - РЈЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ ИНТЕРНО.доц

14. - РЈЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ ПОВЈЕРЉИВО.доц

15. - РЈЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ ТАЈНО.доц

16. - РЈЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ СТРОГО ТАЈНО.доц

17. - РЈЕШЕЊЕ О ПРОМЈЕНИ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ.доц

17а. - ПЕРИОДИЧНО ПРЕИСПИТИВАЊЕ - ПРОМЈЕНА СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ.доц

18. - РЈЕШЕЊЕ О УКИДАЊУ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ ПОДАТКА.доц

18а. - ПЕРИОДИЧНО ПРЕИСПИТИВАЊЕ - УКИДАЊЕ ТАЈНОСТИ.доц

19. - РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЕРИОДИЧНО ПРЕИСПИТИВАЊЕ ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА.доц

20. - РЈЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ИСТОВРСНИХ ТАЈНИХ ПОДАТАКА.доц

21. РЈЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОВЛ. СЛ. ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ.доцx

ОМОТИ

Омот интерно

Омот копије интерно

Омот повјерљиво

Омот копије повјерљиво

Омот тајно

Омот копије тајно

Омот строго тајно

Омот копије строго тајно

ЕВИДЕНЦИЈА И ДОСТАВА ТАЈНИХ ПОДАТАКА

Евиденција тајних података.доц

Потврда о достави тајног податка.доц