Мања слова Већа слова РСС

НАПОМЕНА

Обавјештавамо подносиоце захтјева за издавање дозволе, да уколико им је за запосленог потребан НАТО сертификат (ПСЦЦ), ту чињеницу наведу у захтјеву.
Дирекција1. Издавање и продужење важења дозволе - лица на струч. оспособ., волонтере, кадете и уговорце

1 - Описни дио услуге - издавање дозволе- волонтери, кадети и др...доцx

1.1. - Описни дио услуге - продужење - волонтери, кадети и др...доцx

2. Издавање и продужење важења дозволе - руковалац и другог запосленог у органу

2 - Описни дио услуге - издавање дозволе - руковалац и др. запослени.доцx

2.1. - Описни дио услуге - продужење дозволе руковалац и др. запослени.доцx

3. Издавање и продужење важења дозволе за чланове радних тијела која образује старјешина органа

3 - Описни дио услуге - издавање дозволе -чланови радних тијела која образ. старјешина.доцx

3.1. - Описни дио услуге -продужење -чланови радних тијела која образ. старјешина.доцx

4. Издавање и продужење важења дозволе за чланове радних тијела која образује Скупштина ЦГ

4. - Описни дио услуге -издавање дозволе -чланови радних тијела која образ.Скупштина.доцx

4.1. - Описни дио услуге -продужење -чланови радних тијела које образ. Скупштина.доцx

5. Издавање и продужење важења дозволе за чланове радних тијела која образује Влада ЦГ

5. - Описни дио услуге - издавање дозволе -чланови радних тијела која образ. Влада.доцx

5.1. - Описни дио услуге - продужење-чланови радних тијела која образ. Влада.доцx

6. Издавање и продужење важења дозволе за законског заступника и запослене у правном лицу

6. - Описни дио услуге - издавање дозволе - законском заступнику и запосленом у правном лицу.доцx

6.1. - Описни дио услуге -продужење - законском заступнику и запослени у правном лицу.доцx

7. Издавање и продужење важења дозволе за правно лице

7 - Описни дио услуге - издавање дозволе за правно лице.доцx

7.1. - Описни дио услуге - продужење дозволе за правно лице.доцx

8. Изјава за лица из члана 26 Закона о тајности података која имају приступ без дозволе

8. - Изјава за лица која имају приступ без дозволе - члан 26 Закона.доц

9. Изјава за приступ тајним подацима ИНТЕРНО

9. - Изјава за приступ тајним подацима степена тајности ИНТЕРНО.доц

10. Остале форме рјешења за имплементацију Закона о тајности података

10. - РЈЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗОНЕ.доц

11. - РЈЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БЕЗБЈЕДНОСНЕ ЗОНЕ.доц

12. - РЈЕШЕЊЕ - ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ.доц

13. - РЈЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ ИНТЕРНО.доц

14. - РЈЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ ПОВЈЕРЉИВО.доц

15. - РЈЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ ТАЈНО.доц

16. - РЈЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ СТРОГО ТАЈНО.доц

17. - РЈЕШЕЊЕ О ПРОМЈЕНИ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ.доц

17а. - ПЕРИОДИЧНО ПРЕИСПИТИВАЊЕ - ПРОМЈЕНА СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ.доц

18. - РЈЕШЕЊЕ О УКИДАЊУ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ ПОДАТКА.доц

18а. - ПЕРИОДИЧНО ПРЕИСПИТИВАЊЕ - УКИДАЊЕ ТАЈНОСТИ.доц

19. - РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЕРИОДИЧНО ПРЕИСПИТИВАЊЕ ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА.доц

20. - РЈЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ИСТОВРСНИХ ТАЈНИХ ПОДАТАКА.доц

ОМОТИ

Омот интерно

Омот копије интерно

Омот повјерљиво

Омот копије повјерљиво

Омот тајно

Омот копије тајно

Омот строго тајно

Омот копије строго тајно

ЕВИДЕНЦИЈА И ДОСТАВА ТАЈНИХ ПОДАТАКА

Евиденција тајних података.доц

Потврда о достави тајног податка.доц